A FOST ELIMINATĂ ȘTAMPILAREA DE CĂTRE AUTORITĂȚI A ORDINELOR DE PLATĂ PENTRU TREZORERIA STATULUI!!

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 547/2020, nu mai este necesară ștampilarea de către angajații statului a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului.

Astfel, persoanele autorizate din instituțiile publice care dispun plăți din conturile deschise la Trezorerie, trebuie doar să semneze, fără a mai folosi ștampila.

În ceea ce privește efectuarea plăților la Trezoreria Statului de către societăți sau persoanele fizice autorizate, acestea nu mai trebuie încă din anul 2015 (prin O.U.G. nr. 17/2015) să folosească ștampila pe ordinele de plată.

Redăm în cele de mai jos textul Ordinului nr. 547/2020

ORDIN Nr. 547/2020 din 31 ianuarie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 5 februarie 2020

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. I La articolul 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ş) în rubrica «Semnătura plătitorului şi ştampila», persoanele autorizate din cadrul instituţiilor publice care dispun plăţi din conturile deschise la Trezoreria Statului au obligaţia de a semna pe documentele de plată care se depun la unităţile Trezoreriei Statului, fără a avea obligaţia de a aplica amprenta ştampilei pe documentele respective. În situaţia în care instituţiile publice optează numai pentru semnarea documentelor de plată, acestea vor proceda la depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a fişelor cu specimenele de semnături care conţin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună plăţi din conturile proprii. Fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fişe cu specimene de semnături. Plătitorii prevăzuţi la art. V alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările şi completările ulterioare, semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) conform fişelor cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului, fără a aplica amprenta ştampilei pe documentul de plată prezentat la unităţile Trezoreriei Statului.”

ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu

Bucureşti, 31 ianuarie 2020.

Nr. 547.

Lasă un răspuns