Au apărut Normele de aplicare ale Legii nr. 129/2019!!

În data de 3 februarie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Normele de aplicare a Legii nr. 129/2019, deja foarte așteptate mai ales în rândul entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, au intrat în vigoare, fiind necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor impuse în sarcina entităților raportoare prin Legea nr. 129/2019.

Printre reglementările cuprinse în prezentul Ordin se regăsesc procedurile interne pe care entitățile raportoare trebuie să le elaboreze, adică documentele pe care urmează să le emită pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, astfel:

  • norme interne ce conțin: măsuri de cunoaștere a clientelei; măsuri aplicabile în materie de raportare și furnizare promptă de păstrare a datelor la solicitarea autorităților competente; măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, conform cerințelor din Legea nr. 129/2019;
  • proceduri de administrare a riscurilor care conțin cel puțin măsuri de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor, precum și criteriile, aspectele, scenariile și intervalele de imp în funcție de care se identifică tranzacțiile legate între ele;
  • proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate;
  • proceduri care stabilesc mecanisme care cuprind măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
  • politici de instruire și evaluare periodică a angajaților, dată fiind obligația impusă de Legea nr. 129/2019 de instruire și verificare periodică a angajaților cu privire la dispozițiile acestei legi.

Obligația funcției de audit independent

De asemenea, Normele de aplicare mai prevăd în sarcina entităților raportoare care depășesc în ultimul exercițiu financiar încheiat cel puțin două dintre următoarele criterii – total active: 5.000.000 lei; total cifră de afaceri netă: 10.000.00 lei; numărul mediu de salariați: 30 – obligația de a asigura o funcție de audit independent care să asigure testarea normelor, procedurilor, mecanismelor și politicilor elaborate.

Raportare în 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției

Normele de aplicare a Legii nr. 129/2019 prevăd indicații clare în ceea ce privește tipurile de raportări la care sunt obligate entitățile raportoare și modalitatea efectivă de aducere la îndeplinire a acestora. Astfel, raportările privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, trebuie efectuate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor.

Av. Ciprian Antemir

Lasă un răspuns