UPDATE! 26.03.2020 Coronavirus – Obținere Certificat de Situație de Urgență – Forța majoră în contracte

UPDATE 26.03.2020:

Ieri, 25.03.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 

Ordinul precizează tipurile de Certificate de Situaţie de Urgenţă (CSU) care vor putea fi emise, respectiv:

 

Certificatul de TIP 1 – ALBASTRU: pentru solicitanţii care îşi întrerup total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

 

Certificatul de TIP 2 – GALBEN: pentru solicitanţii care înregistrează o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020.

 

Scopul Certificatelor de Situaţie de Urgenţă: se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin (facilitățile prevăzute de OUG 30 / 2020 cu privre la indemnizația de şomaj tehnic) ori în relaţiile comerciale (amânare la plată a serviciilor de utilităţi şi chirie conform OUG nr. 29/2020).

 

Procedura de obţinere a Certificatului de Situaţii de Urgenţă:

Cererea pentru eliberarea certificatului de situaţie de urgenţă se va depune numai în format electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea se va face automat, tot electronic, după validarea de către sistem a solicitării, doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

Important!! Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

 

Solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:

a) datele de identificare;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Încărcarea documentelor se poate face prin reprezentant legal sau prin împuternicitul acestuia.

În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.În eventualitatea unor acţiuni de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi, iar dacă se vor constata nereguli privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, vor fi sesizate organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor.

 

Atenţie!! Platforma electronică http://prevenire.gov.ro/ nu este momentan funcţională!

Platforma va deveni funcţională în termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, mai exact la data de 31 martie 2020.

 

 

Dezechilibrul economic pe care îl provoacă epidemia de COVID-19 generează dificultăți grave în activitatea companiilor, în ceea ce privește executarea obligațiilor contractuale asumate față de partenerii contractuali. Într-o asemenea situație putem lua în calcul chiar intervenirea forței majore.Te afli în această situație? Iată ce trebuie să faci.

Conform dispozițiilor cuprinse în Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, societățile care întâmpină dificultăți în executarea obligațiilor contractuale, pot obține certificate de urgență de la stat.

În perioada imediat următoare Guvernul va emite o Hotărâre privind acordarea acestor certificate de siguranţă de urgenţă, însă momentan trasăm ideile principale cu privire la această procedură.Solicită un Certificat de Situație de Urgență

Poți solicita un Certificat de Situație de Urgență de la Comisiile de analiză aflate în subordinea Ministerului Economiei.

Certificatul de Situație de Urgență se solicită doar în perioada în care este instituită starea de urgență și este valabil pe toată perioada anului în care a fost acordat.

Procedura de obținere a Certificatului de Situație de Urgență se desfășoară exclusiv online, prin intermediul platformei http:prevenire.gov.ro/, aferentă Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Solicitantul va completa informațiile solicitate, precum și documente justificative prin care dovedește scăderea încasărilor cu un procent de minim 40% față de aceeași perioadă a anului trecut (cel mai probabil, prin Hotărârea pe care urmează să o publice Guvernul, vor fi instituite și alte condiții).

Atenție!! Documentele încărcate pe platformă, vor fi semnate electronic de reprezentantul legal sau împuternicitul societății (în acest caz din urmă caz, va fi încărcată și împuternicirea).

Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, precum și eventuale alte condiții ulterior publicate, Certificatul de Situații de Urgență va fi emis în termen de cinci zile, tot electronic.Notifică-ți partenerul comercial

După obținerea certificatului, poți folosi certificatul în relațiile cu partenerii contractuali față de care ai dificultăți în ceea ce privește executarea obligațiilor contractuale. În acest sens, poți notifica partenerul contractual despre situația intervenită, anexând și Certificatul de Situații de Urgență, explicându-i acestuia în ce fel te afectează pandemia de COVID-19. În cadrul notificării poți propune eventual renegocierea contractului sau o soluție temporară, amânarea plății sau executarea ulterioară, toate acestea dovedind buna-credință în dorința de a executa totuși obligațiile care îți revin conform contractului.Obține avizul existenței cazului de forță majoră

În cazul în care consideri că situația constituie chiar un caz de forță majoră1, pasul următor ar fi să faci o cerere de avizare a existenței cazului de forță majoră la Camera de Comerț și Industrie din județul în care este înregistrată societatea.

Atributul Camerelor Județene de Comerţ, este de a analiza, la cererea comercianților, și a aviza sau nu, existența forței majore – privită exclusiv din perspectiva efectelor și influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract comercial.

În cadrul cererii va trebui să explici detaliat cum a intervenit evenimentul invocat și consecințele acestuia și va trebui să anexezi copia contractului în care invoci forța majoră, Certificatul de Situație de Urgență emis de Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri, precum și notificarea transmită către partenerul comercial.

Atenție!! Pentru emiterea avizului de către Camera de Comerț și Industrie se achită și o taxă de emitere în valoare de 500 euro.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa https://ccir.ro/servicii/avizarea-existentei-cazului-de-forta-majora/.

 

 

1 Forța majoră este definită în art.1.351 din codul civil ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Astfel, dacă intervine forța majoră, răspunderea este înlăturată, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul

Totuși, pentru a vorbi de un caz de forță majoră, trebuie să analizăm îndeplinirea mai multor condiții, mai exact: evenimentul să fie cu certitudine extern voinței părților; evenimentul să fie imprevizibil, iar imprevizibilitatea trebuie analizată în concret; evenimentul să fie de neînlăturat.

 

 

Lasă un răspuns