Vrei să îți trimiți angajații în șomaj tehnic? Iată ce trebuie să știi

UPDATE 31.03.2020:

Ieri, 30.03.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020.

Prin noua ordonanță, sunt modificate condițiile inițial prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020, astfel încât nu se mai face diferenţă între cei ce îşi întrerup total sau parţial activitatea (pentru aceştia nu mai este necesară condiţia de a obţine certificatul de situaţie de urgenţă) şi cei care îşi reduc activitatea (pentru aceştia se elimină condiţia privind reducerea încasărilor cu un procent de 25% faţă de lunile ianuarie şi februarie 2020).

Așadar, vor putea beneficia de indemnizaţie salariaţii angajaţorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

Procedura în vederea acodării sumelor: în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social:

– o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal,

o declaraţie pe propria răspundere (modelul declaraţiei pe proprie răspundere va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale),

lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Astfel, prin eliminarea necesității certificatului de stare de urgență, se simplifică procedura de obţinere a indemnizaţiei, însă angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse.

Plata indemnizației se va face de către stat în termen de cel mult 15 zile de la depunerea de către angajator a docuemntelor, iar acesta din urmă are obligația de a plăti indemnizația către salariați în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

Dacă întâmpini probleme financiare din cauza emidemiei de COVID-19, dar nu vrei să renunți la angajații tăi pentru că întrerupi sau reduci activitatea doar pe perioadă stării de urgență, îți poți trimite angajații în șomaj tehnic.

În acest sens, Guvernul a aprobat și publicat O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Avantajele angajatorului în situația trimiterii angajaților în șomaj tehnic

Angajații nu vor mai desfășura temporar activitate, dar vor rămâne în continuare angajați și își vor începe activitatea atunci când angajatorul va decide astfel. Așadar, în această perioadă nu încetează raporturile de muncă, ci doar se suspendă. În această situație, angajatorul își reduce atât cheltuielile directe, cât și cele indirecte.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul:

fie întrerupe activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretată. În această situație, angajatorul trebuie să dețină și certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

fie reduce activitatea ca urmare a efectelor emidemiei COVID-19 și nu are capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților. În această situație, angajatorul va beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contract individual de muncă activ la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

În cazul în care angajatorul își reduce activitatea, pentru a putea beneficia de plata indemnizației cuvenită salariaților, acesta trebuie să dea o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și nu are capacitate de a plăti toți salariații.

Demersuri necesare pentru obținerea indemnizațiilor

Angajatorul trebuie să depună prin poșta eletronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, precum și lista persoanelor care vor beneficia de această indemnizație.

Aceste documente se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizației din bugetul asigurărilor pentru șomaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentației.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

Puteți citi O.U.G nr 30 / 2020 aici

Lasă un răspuns