Scurtă Prezentare

Cabinetul individual de avocat Antemir Ciprian se adresează atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice, angajându-se să furnizeze servicii legale eficiente și accesibile. Acționăm cu bună – credință, responsabilitate, seriozitate, profesionalism pentru realizarea interesului partenerului nostru – clientul – și, în special, din dorința de a rezolva rapid și în mod favorabil cauzele încredințate. 

Folosim cel mai potrivit limbaj raportat la starea și experiența clientului, pentru ca acesta să aibă o reprezentare corectă și completă asupra situației sale juridice. Împreună cu clientul stabilim scopul, modalitățile și finalitatea consilierii, dar și soluțiile tehnice pe care urmează să le realizăm, respectând totodată opțiunile acestuia.

Cine suntem?

Titularul cabinetului, avocatul Ciprian Antemir este membru al Baroului Brașov din ianuarie 2011, având o bogată experiență juridică și practică, axată de profesionalism și creativitate în gestionarea celor mai diverse și complexe probleme de drept. Ciprian are o abordare structurată și strategică în tratarea cazurilor, care se potrivește personalității sale pragmatice. El se mândrește cu intuiția sa profesională și cu abilitatea de a înțelege imediat situațiile juridice și de a crea legături legale și de afaceri în beneficiul clienților săi și al firmei de avocatură. 
Ciprian are o bogată experiență în asistarea și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată privind cauze civile, comerciale, administrative și penale, precum recuperare creanțe, cereri și contestații în materia executării silite, acțiuni în revendicare, acțiuni în materia conflictelor de muncă, anularea clauzelor bancare abuzive, acțiuni în răspundere civilă delictuală, dreptul familiei, retrocedări și despăgubiri pentru lipsa de folosință, insolvență și faliment. În plus, Ciprian a fost implicat în proiecte complexe de achiziții publice, atât sub aspectul problematicii, cât și al valorii acestora. El a asistat autorități contractante și operatori economici cu privire la organizarea și participarea la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică și contestarea actelor emise de autoritățile contractante.
WhatsApp Image 2023-01-09 at 18.28.48