Obţinerea şomajului tehnic de către profesionişti

În materia şomajului tehnic, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/ 2020 care reglementează și situația profesioniștilor ce vor putea beneficia de indemnizaţiile suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Practic ne referim aici la cei care desfăşoară activităţi prin alte forme contractuale decât contractele individuale de muncă.

Beneficiari

Vor beneficia de plata indemnizaţiei de şomaj tehnic şi profesioniştii, astfel cum sunt definiți de Codul civil, care îşi reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parţial, ca urmare a efectelor epidemiei de COVID-19, pe perioada stării de urgenţă decretată.

Cine este profesionistul?

Termenul de profesionist include categoriile de comerciant, întreprinzător sau operator economic precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil

Putem identifica următoarele persoane fizice și juridice ca făcând parte din categoria profesioniștilor:

a) persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent (e.g. persoanele fizice autorizate, întreprinzătorii individuali și cei asociați în cadrul unei întreprinderi familiale, persoanele care exercită profesii reglementate sau liberale);

b) persoanele juridice de drept privat (e.g. societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, regiile autonome, societățile civile cu personalitate juridică, grupurile de interes economic);

c) instituțiile publice (e.g. regii publice, spitale, universități);

d) entitățile fără personalitate juridică (e.g. fonduri de pensii, societăți de avocați, notari, executori judecătorești, etc.)

Valoarea indemnizaţiei

Profesioniștii care își reduc sau întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada stării de urgență, pot beneficia de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020 (stabilit la valoarea de 5.429 lei).

Mai exact, profesionistul va putea beneficia de o indemnizaţie de maximum 4.071,75 lei.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuților de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate.

Pentru profesioniști, plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate.

Procedură de obținere a indemnizației:

Pentru a beneficia de plata indemnizaţiei, profesioniștii prevăzuți în prezenta ordonanță depun, prin poştă electronică, la agenţia teritorială a Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, următoarele documente:

– o cerere;

– copia actului de identitate;

– copie extras de cont;

– o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că acesta se confruntă cu o reducere sau întrerupere temporară a activităţii, total sau parţial, ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe proprie răspundere a fost aprobat şi publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din data de 31.03.2020, prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020.

Vezi modelele aici

De asemenea, pentru a vedea modelele adaptate pentru fiecare judeţ, accesaţi site-urile agenţiei teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială de interes.

Termen de depunere

Cererea și documentele aferente se transmit la agențiile teritoriale Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ale până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Pentru Braşov, adresa de email pe care se transmit documentele este următoarea: plati.covid.bv@mmanpis.ro

Pentru a urmări întreaga procedură, accesaţi siteul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Protecţie Socială Braşov: http://brasov.mmanpis.ro/

Plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență din luna anterioară.

Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației.

Lasă un răspuns